Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisationsdiagrammer

I organisationsdiagrammerne kan du se, hvordan områderne hænger sammen.

Der er udarbejdet to overordnede organisationsdiagrammer.

Det første diagram beskriver organisationens virkemåde, herunder det store fokus på tværgående samarbejde mellem forvaltninger og afdelinger samt afbureaukratisering.

Det andet organisationsdiagram beskriver den traditionelle organisering og de personalemæssige relationer mellem ledelseslagene.

Organisationens virkemåde

2021 02 03 Organisationens Virkemaade

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 3. februar 2021.

Overordnet organisationsdiagram

2020 08 13 Overordnet Organisationsdiagram

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 13. august 2020.


Organisationsdiagram for skole- og dagtilbudsområdet

2021 01 21 Organisationsdiagram Skole Og Dagtilbudsomraadet

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 21. januar 2021.


Organisationsdiagram for sundheds- og omsorgsområdet

2021 03 01 Organisationsdiagram Sundheds Og Omsorgsomraadet

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 1. marts 2021.


Organisationsdiagram for socialområdet

2020 12 18 Organisationsdiagram Socialomraadet

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 18. december 2020.


Har du ændringer eller spørgsmål til diagrammerne på denne side, kan du henvende dig til webmaster Nis Hollesen på nih@norddjurs.dk.

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).

Følg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px