Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisationsdiagrammer

I organisationsdiagrammerne kan du se, hvordan områderne hænger sammen.

Der er udarbejdet to overordnede organisationsdiagrammer.

Det første diagram beskriver organisationens virkemåde, herunder det store fokus på tværgående samarbejde mellem forvaltninger og afdelinger samt afbureaukratisering.

Det andet organisationsdiagram beskriver den traditionelle organisering og de personalemæssige relationer mellem ledelseslagene.

Organisationens virkemåde

Diagram Organisationens Virkemaade 8 1 2020

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 8. januar 2020.

Overordnet organisationsdiagram

Billede og link til overordnet organisationsdiagram (pdf)

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 2. august 2019.


Organisationsdiagram for skole- og dagtilbudsområdet

2019 07 05 Organisationsdiagram Skole Og Dagtilbudsomraadet

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 5. juli 2019.


Organisationsdiagram for sundheds- og omsorgsområdet

2019 12 10 Organisationsdiagram Sundheds Og Omsorgsomraadet

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 10. december 2019.


Organisationsdiagram for socialområdet

2020 03 06 Organisationsdiagram Socialomraadet

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 11. december 2019.


Har du ændringer eller spørgsmål til diagrammerne på denne side, kan du henvende dig til webmaster Nis Hollesen på nih@norddjurs.dk.

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).

Følg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px