Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisationsdiagrammer

I organisationsdiagrammerne kan du se, hvordan områderne hænger sammen.

Der er udarbejdet to overordnede organisationsdiagrammer.

Det første diagram beskriver organisationens virkemåde, herunder det store fokus på tværgående samarbejde mellem forvaltninger og afdelinger samt afbureaukratisering.

Det andet organisationsdiagram beskriver den traditionelle organisering og de personalemæssige relationer mellem ledelseslagene.

Organisationens virkemåde

Diagram Organisationens Virkemaade 25 6 2021 Sloer

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 12. maj 2022.

Overordnet organisationsdiagram

Overordnet 25 Juni 21 Thumb Sloer

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret den 12. maj 2022.


Organisationsdiagram for skole- og dagtilbudsområdet

2022 04 01 Organisationsdiagram Skole Og Dagtilbudsomraadet

Organisationsdiagrammet er gældende fra den 1. april 2022.


Organisationsdiagram for sundheds- og omsorgsområdet

2022 05 01 Organisationsdiagram Sundheds Og Omsorgsomraadet

Organisationsdiagrammet er gældende fra den 1. maj 2022.


Organisationsdiagram for socialområdet

2022 04 01 Organisationsdiagram Socialomraadet

Organisationsdiagrammet er gældende fra den 1. april 2022.


Har du ændringer eller spørgsmål til diagrammerne på denne side, kan du henvende dig til webmaster Nis Hollesen på nih@norddjurs.dk.