Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Visitkort

Som leder, medarbejder og kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune er det muligt at bestille visitkort med logo.

Der er fastlagt en skabelon til formålet. Eksempel på skabelonen ses her i toppen af siden.

Skabelonen og de anvendte farver baseret på Norddjurs Kommunes designmanual skal altid følges. 

Hvis man har behov for flere oplysninger/foto eller lignende på sit visitkort end de muligheder, skabelonen giver, skal man kontakte mln@norddjurs.dk/tlf. 21 37 55 42.

Sådan gør du: Send en mail til rådhusbetjent Klaus Dahlin (mail: kd@norddjurs.dk/telefon: 21 72 53 20) med de oplysninger, som skal fremgå på kortet (jfr. skabelonen) samt angivelse af, hvortil kortene skal leveres og hvor mange du ønsker. Som udgangspunkt leveres cirka 50 stk.

Herefter bliver kortene trykt og leveret med intern post for så vidt angår medarbejdere i administrationsbygningerne i Grenaa, Glesborg og Allingåbro.

For kommunalbestyrelsesmedlemmerne gælder, at kortene leveres til kommunaldirektørens sekretariat, hvor de kan afhentes hos fuldmægtig Mille Ryom.

Medarbejdere på f.eks. institutioner skal som udgangspunkt selv afhente kortene hos rådhusbetjentene på rådhuset i Grenaa. Dette aftales nærmere med Klaus Dahlin. 

Ved behov for f.eks. navneskilte eller visitkort, som ikke er indeholdt i denne ordning, kan disse rekvireres hos eksterne firmaer i det omfang, dette er nødvendigt. Undersøg altid først, om der foreligger indkøbsaftaler eller lign.

Designmanualen og de angivne farver og visitkort-skabelonen skal i så fald altid anvendes. 

Spørgsmål til denne vejledning rettes til kommunaldirektørens sekretariat til mln@norddjurs.dk/ 21 37 55 42.