Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Status- og slutdokument

Status-/ slutdokumentet er et redskab til løbende at sikre og dokumentere, at projektet ved sin afslutning leverer de resultater, der er beskrevet i startdokumentet.

Status-/ slutdokumentet kan bidrage til læring vedrørende forventninger til om f.eks. ressourcetræk og tidshorisonter overholdes, ligesom det kan give ny viden om eventuelle implementeringsvanskeligheder og tidligere ukendte konsekvenser for driften.

Det aftales mellem projektleder og projektejer, hvordan og i hvilken grad status-/ slutdokumentet skal anvendes.