Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Laboratoriemodellen

Laboratoriemodellen tilbyder en fleksibel og tilpasningsdygtig måde at organisere og gennemføre projekter på.

Laboratoriemodellen

Modellen tager afsæt i principperne for agil projektledelse. Agil betyder tilpasningsdygtig, og laboratoriemodellen forløber således som en kort og intensiv proces, hvor der er mulighed for hurtig og hyppig tilpasning af projektet.

Du bør overveje at anvende laboratoriemodellen, hvis:

  • Dit projekt er komplekst, og der er stort behov for at tænke nyt for at skabe løsninger

  • De endelige leverancer og effekten heraf ikke er åbenlys

  • Der er brug for hurtig afprøvning.

Hvis du vælger at organisere efter laboratoriemodellen, skal du være særligt opmærksomme på følgende:

  • Det er teamet, der leverer produktet. Derfor er det vigtigt, at teamet er sammensat, så relevante kompetencer er repræsenteret og at alle teammedlemmer under sprintet har afsat tilstrækkelig tid til at arbejde med de aftalte leverancer

  • Det er vigtigt at projektejer følger processen tæt og i løbet af sprintet har mulighed for at deltage i flere af teamets aftalemøder og løbende give feedback til teamet.

Laboratoriemodellen bidrager med følgende fordele:

  • Stort engagement (fra både projektejer, team og procesleder)

  • Høj grad af ejerskab til leverancerne for teammedlemmerne (og projektejer)

  • Mulighed for hurtig gennemførelse af projekter

  • Mindre spildtid, fordi møderne ligger tættere, og man derfor bruger mindre tid på opsamling.