Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Regnskabsaflæggelse

Bilag til dette afsnit:

Generelt
Kommunen skal ifølge den kommunale styrelseslov aflægge et årsregnskab pr. 31. december. Økonomi- og indenrigsministeriet fastsætter kravene til årsregnskabet.


Kommunens halvårsregnskab
Fra 2018 skal der ikke længere aflægges halvårsregnskab.

Kommunens årsregnskab
Social- og Indenrigsministeriet fastsætter kravene til kommunens regnskabsaflæggelse. Herudover har kommunen valgt at udarbejde en årsberetning, som supplerer disse krav. Økonomichefen er ansvarlig for, at der inden udgangen af december måned udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsaflæggelse. Regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af maj måned det efterfølgende år. Supplementsperioden fremgår af tids- aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen.

Norddjurs Kommune aflægger regnskabet i form af et årsregnskab bestående af

  • Årsberetning  
  • Udgiftsregnskab  
  • Omkostningsregnskab  
  • En række obligatoriske og frivillige oversigter og redegørelser

 Anlægsregnskaber
Der aflægges kun særskilte anlægsregnskaber, såfremt

  • der fra Økonomi- og indenrigsministeriet er fastsat krav herom  
  • der i øvrigt er fastsat krav herom i forbindelse med anlægsbevillingen

 Anlægsregnskaberne aflægges som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse. Økonomichefen kan fastsætte generelle krav til form og indhold ved aflæggelse af anlægsregnskaber.