Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Budgetprocessen

Generelle principper

De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i Styrelsesloven og i regler fastsat af Økonomi- og indenrigsministeriet.

Det enkelte års budgetprocedure
For at leve op til såvel lovkrav som til kommunens eget behov for styring skal budgetproceduren foregå efter en nærmere fastsat plan. Økonomichefen har ansvaret for, at der senest 1. februar udarbejdes en plan for det kommende års budgetprocedure. Planen skal indeholde en beskrivelse af den proces, budgetlægningen for det kommende år skal gennemløbe. Økonomichefen udarbejder i denne sammenhæng retningslinjer for udarbejdelse af budgettet. Økonomichefen påser, at udvalg og enheder overholder planen, så årsbudgettet kan vedtages i overensstemmelse hermed. I selve årsbudgettet er der taget stilling til det konkrete bevillingsniveau etc.

Budgetbemærkninger
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal ledsages af budgetbemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster. Udvalgene skal udarbejde forslag til disse bemærkninger og fremsende disse sammen med bidraget til årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag for deres område.