Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Designmanual og pjecer

Norddjurs Kommunes designmanual sætter rammerne for det visuelle udtryk i tryksager, annoncer og meget andet.

Designmanualen er et dynamisk dokument, som engang imellem opdateres med nyt indhold. Kontakt direktionssekretariatet ved spørgsmål til dokumentet.

Norddjurs Kommunes logo er inspireret dels af kommunens kystlinje, dels af konturerne på krondyret, der færdes i store flokke på det nordlige Djursland.

Norddjurs Kommunes logo må anvendes af kommunens medarbejdere til f.eks. markedsføringsformål, til plakater, foldere, pressemeddelelser og lignende. 

Logoet må kun anvendes af udefrakommende efter aftale med direktionssekretariatet (se kontaktoplysninger nedenfor) og må ikke anvendes til for eksempel kommercielle formål. Logoet er endvidere registreret og beskyttet som varemærke.

Download logo (jpg)

Pjecer

Norddjurs Kommune har fokus på at kommunikere forståeligt, enkelt og med blik for modtageren.

Dette gælder også i de dagsordenstekster og referater, vi producerer, ligesom Norddjurs Kommunes medarbejdere skal have klar, forståelig kommunikation for øje i den skriftlige kommunikation med f.eks. borgere og samarbejdspartnere.

Til hjælp i dette arbejde har direktionssekretariatet lavet to pjecer, hvor man kan finde gode råd og ideer til at skrive klart, enkelt og i øjenhøjde med læseren.

Download pixi om den gode dagsordenstekst (pdf)

Download pixi om god skriftlig kommunikation (pdf)