Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Annoncering

Retningslinjer for kommunens annoncering.

Der er pr. 1. februar 2019 foretaget en fusion af de tre lokalaviser; Djurslandsposten, Grenaa Bladet samt Folkebladet Djursland, således der nu er tale om kun én samlet avis ”Lokalavisen Norddjurs, Grenaa Bladet & Folkebladet”.

Avisen vil være todelt, således at der er en del af avisen der er målrettet mod Norddjurs øst og en del der er henvendt mod Norddjurs vest. Det vil fortsat være gældende at der kan målrettes annoncer i de enkelte sektioner i avisen. Avisen udkommer i hele Norddjurs Kommune.

På baggrund af fusionen er der foretaget en justering af prisen. Prisen pr. 1. februar er 1,07 kr. pr. mm uanset hvilken sektion man vælger.

Alle indrykninger tillægges et webtillæg.

For webtillæg er priserne følgende:

- For normal informationsannonce, placeret under officielle indrykninger er prisen 47 kr. pr. indrykning

- For øvrige tekstsideannoncer, der kategoriseres om øvrige annoncer, er prisen 85 kr.

Som modstykke hertil kan det generelt anbefales, at man overvejer om et pågældende budskab med fordel, alene kan annonceres igennem kommunens egen hjemmeside, jobportaler eller lignende.

Der er i lighed med tidligere mulighed for at afdelinger og institutioner m.v. kan indrykke selvstændige annoncer til samme priser som fællesannoncen.