Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygemeldt medarbejder ansat på deltid

Når en medarbejder, der er ansat på månedsløn bliver syg, har vi pligt til at udbetale løn under sygdom. Lønnen skal svare til det gennemsnitlige timetal de sidste 8 uger.

Eks. Medarbejderen er ansat på 8 timer pr. uge. Gennem en længere periode har der været udbetalt det, der svarer til 12 ekstra timer i gennemsnit pr. uge. Hvis vedkommende bliver syg, er vi som arbejdsgiver forpligtet til at betale løn, der svarer til 20 timer pr. uge i hele fraværsperioden.

Når I har en medarbejder, som eksemplet ovenfor, skal I altid kontakte jeres lønkonsulent. Lønkonsulenten skal manuelt indberette det korrekte timetal, så medarbejderen får den løn, vedkommende har krav på.