Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Kontering ved stillingsskift

I henhold til Norddjurs Kommunes Personalepolitik bliver tilgodehavende ferie, når en medarbejder flytter mellem to aftaleenheder, konteret mellem aftaleenhederne – det vil sige, at den afgivende aftaleenhed betaler til den modtagende aftaleenhed, og dette sker via en lønkørsel. Bogføring sker som hovedregel for den afgivende enhed i den måned, hvor medarbejderen afgives, og for den modtagende enhed i den måned, hvor medarbejderen tiltræder sin nye stilling.

Konteringen sker i langt de fleste tilfælde automatisk. Der er imidlertid enkelte situationer, hvor systemet ikke kan håndtere konteringen, og hvor lønafdelingen derfor skal foretage en manuel tilretning.

Vi har iværksat en intern procedure til sikring af, at den manuelle kontering foretages i de tilfælde, hvor systemet ikke kan håndtere stillingsskiftet korrekt. Vi skal imidlertid opfordre aftaleenhederne til at give os besked, hvis I ved den månedlige budgetopfølgning konstaterer, at feriepengene ikke er bogført ved stillingsskift.