Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Information vedr. ferie, feriefonden m.m.

Denne information har til formål at orientere om, hvorfor det er vigtigt at have overblik over medarbejdernes restferie og hvad der sker, hvis en medarbejder ikke får afviklet/indberettet hele ferien.

I februar måned anbefales det, at man som leder danner sig et overblik over sine medarbejderes restferie.

Det kan du gøre via:

• Opus Rollebaseret Indgang under ”Mit Personale” – ”Fravær/nærvær” – ”Rapporter” – her anbefales, at du anvender rapport nr. 01 eller rapport nr. 10.

• For vagtplanbrugere findes oplysningerne også i KMD Vagtplanen.

Ferie skal indberettes løbende i takt med at den afholdes og det er også muligt at indberette ferien inden den er afviklet.

OBS! Ved udgangen af ferieåret, den 30. april, er det meget vigtigt, at alt afviklet ferie er indberettet. Hvis dette ikke er sket, kan restferien komme til udbetaling eller blive overført til feriefonden:

• En lille restferie - hvis medarbejderen har en restferie tilbage, som højst svarer til kr. 2.250 (efter fradrag af skat m.v.), har medarbejderen ret til, at få pengene udbetalt senest 15. juni.

• En større restferie eller slet ikke har indberettet ferie - hvis medarbejderen har en restferie tilbage (større end kr. 2.250), bliver beløbet overført (seneste den 15. november) til Feriefonden (i henhold til Ferieloven §36). 

Eksempler på, hvor ferien også kan komme til udbetaling:

• Ved fratrædelse – der beregnes automatisk feriekort på den ferie, der står i systemet ved fratrædelsen. Obs på forudlønnet – ferien skal indberettes inden sidste lønkørsel – det vil sige ca. halvanden måned inden sidste ansættelsesdag.

• Ved dødsfald – det samme som ved fratrædelse – udbetaling sker efter anmodning fra skifteretten.

Ved alle ovennævnte udbetalinger bliver beløbet udgiftsført på dit driftsbudget!

Feriehindring

En medarbejder, som har haft feriehindring for hovedferien (hvor det ikke har været muligt at afvikle op til tre uger inden den 30. september), har ret til at kræve ferien udbetalt pr. 30. september. Udgiften bliver udgiftsført på dit driftsbudget.

Evt. restferie kan udbetales eller overføres til næste ferieår – anvend samme blanket som ovenfor.

6. ferieuge

Ikke afviklet/indberettet 6. ferieuge bliver automatisk udbetalt i forbindelse med lønnen for maj for bagudlønnet og med lønnen for juni for forudlønnet. Udgiften bliver udgiftsført på dit driftsbudget! Evt. restferie kan overføres til næste ferieår – anvend blanket samme blanket som ovenfor.