Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Årsafslutning

Nu nærmer vi os årsafslutningen. Når vi kommer til januar 2020, har vi kun få dage, til at rette op på eventuelle fejl. Derfor skal alt helst være korrekt indberettet, når lønkørslen for december er kørt.

Eks. Medarbejdere der er forudlønnet og fratræder 31/12-2019:
senest den 20. november 2019 (lønkørslen) skal alt fravær (ferie, afspadsering, seniordage) være indberettet til lønsystemet. Hvis dette ikke er sket, bliver feriekortet beregnet forkert, samt seniordagene fejlagtigt udbetalt.

Eks. Medarbejdere der er bagudlønnet og fratræder 31/12-2019:
senest den 15. december 2019 (lønkørslen) skal alt fravær (ferie, afspadsering, seniordage) være indberettet til lønsystemet. Hvis dette ikke er sket, bliver feriekortet beregnet forkert, samt seniordagene fejlagtigt udbetalt.

Senest 10. januar 2020 skal I kontrollere, at alle jeres medarbejdere som skulle fratræde er fratrådt, så vi dermed undgår rettelser af oplysningssedler.