Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn, når kommunens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Betingelser

Betingelserne for at få VEU-godtgørelse er, at medarbejderen:

  • Er i arbejde som lønmodtager
  • Ikke har en uddannelse på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende
  • Er ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning
  • Har forladt folkeskolen og opfylder adgangskravene til den uddannelse, der søges VEU-godtgørelse til

Uddannelser

Der kan søges VEU-godtgørelse til Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Individuel kompetencevurdering (IKV).

Under visse betingelser kan der også søges VEU-godtgørelse til Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og Erhvervsuddannelse plus (EUD+) afhængig af, hvordan disse uddannelser er sammensat.

Læs mere om, hvilke uddannelser, der kan søges VEU-godtgørelse til på VEUG.dk.

Hvordan søges der

Når kommunen har meldt medarbejderen til en uddannelse på EfterUddannelse.dk, har kommunen automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse digitalt via EfterUddannelse.dk.

Der skal logges ind med en NemID medarbejdersignatur på EfterUddannelse.dk for at søge VEU-godtgørelsen.

VirkGuiden kan du se, hvordan du får en NemID medarbejdersignatur.

Herefter kan du bruge vejledningerne nedenfor til at komme igennem de forskellige trin i ansøgningen.

Læs mere