Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Løn

Ny løn.

Ved tildeling af ny løn udfyldes et af følgende skemaer:

Udfyldning af skema

I lønindplacering pr . dato udfyldes de oplysninger, som er gældende inden tildelingen af den nye aftalte løn.

I aftale om lønændring udfyldes, hvilken dato den nye lønaftale er gældende fra. Herefter påføres trin eller tillæg. Vær opmærksom på, at såfremt det er et årligt tillæg, noteres dette som et årligt grundbeløb.

Hvis der tildeles et engangsbeløb, bliver dette beløb ikke reguleret med reguleringsprocenten, men udbetales i nutidskroner.

Når ovenstående er udfyldt, skal den endelige lønindplacering udfyldes. Den nye lønsammensætning pr. dato skal fremgå på sidste side. Såfremt det er et engangsbeløb, er dette ikke nødvendigt.

Som udgangspunkt er alle tillæg og trin pensionsgivende medmindre andet aftales.

For udregning af puljebelastning anvendes den nye aftalte løn udregnet på årsbasis, hertil lægges særlig feriegodtgørelse og pensionsbidrag. Hvor meget disse udgør, vil være jf. overenskomsten. Oplysningerne kan hentes i Schultz under overenskomsten eller ved at kontakte lønkonsulenten.

Underskrifter og videreformidling af blanket

Når alle oplysninger er udfyldt, skal nærmeste leder underskrive aftalen. Herefter er det lederens ansvar at få formidlet blanketten til underskrift ved den faglige organisation eller til den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant.

Efter underskrift fra leder og den faglige organisation indberettes den nye løn i OPUS Rollebaseret indgang og den underskrevne lønaftale arkiveres i personalemappen.

Kontakt eventuelt lønkontoret for vejledning.