Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørselsgodtgørelse

Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse er beskrevet i personalepolitikken, som findes på følgende side:

Personalepolitik

Der er også udarbejdet en uddybende forklaring af retningslinjerne. Retningslinjerne kan findes på HR's side HER.

Bemærk, at der højst kan udbetales kørselsgodtgørelse efter høj takst for de første 20.000 km i et regnskabsår. Systemet holder automatisk styr på, hvornår lønmodtageren kommer over 20.000 km pr. kalenderår.

Indberetning af kørsel via App eller rollebaseret indgang

Hvis man er Citrix bruger, kan man indberette sin kørsel via OS2indberetning. Der findes også en OS2 app, som man frit kan bruge.

Hvis man ikke er Citrix bruger, kan man stadig bruge OS2. Man skal gå ind på os2indberetning.norddjurs.dk. Første gang skal man logge ind med sit NemID, og efterfølgende skal man logge ind med den kode man laver. Når man har lavet koden, kan man også bruge app’en. Her skal man bare logge ind med sit medarbejdernummer som brugernavn.

Se mere i vejledningen inde i OS2. Den ligger øverst i højre hjørne.

Satser

Skatterådets satser vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring findes i nedenstående link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194988

På nedenstående link, kan du læse mere om reglerne for, hvornår og til hvem der kan ydes godtgørelse skattefrit ved erhvervsmæssig befordring.

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2061750

Ovenstående retningslinjer bedes overholdt.