Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indberetningsfrister

Tidsfrister til indberetning af lønmateriale

Såfremt du selv indberetter engangsydelser m.m., har du mulighed for at indberette til og med datoerne på kalender 2019. Du kan indberette på den pågældende dag indtil kl. 16.00.

Hvis du indberetter ansættelse/ændringer til ansættelse via Opus Rollebaseret Indgang, skal dette ske senest 5 arbejdsdage før deadline.

Husk, at ifølge lovgivningen, skal det tilstræbes at nyansatte medarbejdere modtager ansættelsesbrevet senest ved tiltrædelse. Ansættelsesbrevet skal i alle tilfælde være den ansatte i hænde senest 1 måned efter ansættelsesaftalens indgåelse.

Hvis materialet (f.eks. engangsydelser) sendes til lønkontoret til indberetning, skal det fremsendes elektronisk til loen@norddjurs.dk senest 5 arbejdsdage før deadline.

Tidsfristerne gælder for nedenstående aflønningsformer:

TJ betyder Tjenestemandspension (er kun aktuelt for lønkonsulenterne)
0 betyder forudlønnet
1 betyder bagudlønnet
3 betyder timelønnet
OS2 betyder indberetning af kørsel via OS2

OS2 kommer kun med i lønkørslen, såfremt lederen har godkendt indberetningerne inden deadline.