Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniordage, seniorbonus eller pensionsforhøjelse

Alle månedslønnede overenskomstansatte har ret til seniordage i det år, de fylder 60 år eller derover. En seniordag er en fridag med sædvanlig løn.

Overenskomstansatte har ret til følgende antal seniordage:

 • 2 dage i det kalenderår vedkommende fylder 60 år
 • 3 dage i det kalenderår vedkommende fylder 61 år
 • 4 dage i det kalenderår vedkommende fylder 62 år

Enkelte overenskomster supplere til i alt 5 seniordage. Se i din egen overenskomst, hvilke regler der gælder for dig. 

Seniordage kan veksles til enten bonus eller pensionsforhøjelse. Hvis du ønsker at ændre dit valg vedrørende seniordage, skal du udfylde følgende blanket og sende den til lønafdelingen:

Omvalg vedrørende seniordage

Specielt for bestemte faggrupper

For følgende faggrupper indtræder retten til seniordage dog allerede fra 58 år:

 • Dagplejere
 • Husassistenter
 • Ikke faglærte lønarbejdere ved rengøring mv.
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • Pædagogisk personale, daginstitutioner/klub/skolefritidsordninger
 • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område
 • Pædagoger i særlige stillinger
 • Legepladspersonale
 • Pædagogisk personale i dagplejeordninger
 • Pædagogisk personale, døgninstitutioner mv.
 • Pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Rengøringsassistenter
 • Social- og Sundhedspersonale
 • Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere mv.

Ansatte inden for disse grupper har ret til følgende antal seniordage:

 • 2 dage i det kalenderår vedkommende fylder 58 år
 • 3 dage i det kalenderår vedkommende fylder 59 år
 • 4 dage i det kalenderår vedkommende fylder 60 år

Supplerende aftale for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er omfattet af en supplerende aftale om seniordage og kan fra og med det kalenderår, de fylder 55 år vælge mellem 5 seniordage eller en forhøjelse af pensionsbidraget fra 12,94% til 15,23%.

Hvis du ønsker seniordage, skal du udfylde følgende blanket og sende den til lønafdelingen:

Frit valg for pædagogmedhjælpere

Hvis du ikke indsender én af blanketterne, bliver dit pensionsbidrag automatisk forhøjet.

Læs mere