Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fri telefon

En telefon, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren og som kan benyttes privat, skal beskattes som ”Fri telefon”

  • Fri telefon skal indberettes af aftaleholderen til lønkontoret på nedenstående blanket
  • Beskatning giver ikke automatisk medarbejderen ret til ubegrænset at benytte telefonen til private formål, men beror på en aftale mellem leder og medarbejder.

  • Du skal beskattes af et af Skat fastsat beløb, hvis din arbejdsgiver betaler for din telefon og du må bruge den privat.

 

Skattefri arbejdstelefon:

  • En telefon, der kun bruges arbejdsmæssigt, skal ikke beskattes, hvis der underskrives en "tro og love-erklæring"
  • Enkeltstående private opkald til og fra telefonen er dog tilladt
  • Tro og love-erklæring skal gemmes i medarbejderens personalemappe i Rollebaseret Indgang.