Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tjenestemandspension

Her finder du information om de forskellige pensionsrettigheder for kommende tjenestemandspensionister.

Tjenestemandspensionen bliver beregnet ud fra den optjente pensionsalder og løntrin på fratrædelsestidspunktet.

Størrelsen af pensionen afhænger blandt andet af følgende forhold:

  • Hvorvidt du er blevet afskediget
  • Alder på fratrædelsestidspunktet
  • Pensionsalder omregnet til fulde antal år
  • Hvorvidt du var ansat på fuldtid eller deltid
  • Hvorvidt der er tillagt pensionsalder
  • Andre individuelle forhold

Opsat pension

Vælger du at fratræde din stilling som tjenestemand uden ret til straks at få din pension udbetalt, vil du få beregnet en opsat pension. Det gælder, hvis din pensionsalder efter dit fyldte 25 år er mindst 3 år. 

Er du ansat efter den 1. januar 2012, optjener du pensionsalder fra din første ansættelsesdag, og du skal have optjent mindst 1 års pensionsalder.

Ved udbetaling før folkepensionsalderen indeholder din pension:

  • Et under-folkepensions-tillæg (ufp-tillæg) til pensionen. Tillægget bortfalder med udgangen af den måned, hvor du opnår folkepensionsalderen
  • Et førtidspensionsfradrag

Kvalificeret svagelighedspension

Stopper du med at arbejde, når du er under 60 år, og har du en nedsat arbejdsevne på 1/3 eller derunder, så har du som hovedregel ret til en pensionsalder, som hvis du var fortsat med at arbejde indtil udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år.

Tilskadekomstpension

Bliver du afskediget pga. en anerkendt arbejdsskade, er du som hovedregel berettiget til den pension, der gælder for en pensionsalder på 37 år.

Opsigelsesvarsel

Husk, at du som tjenestemand har 3 måneders opsigelsesvarsel til udgangen af en måned.

Notat fra lønafdelingen

Lønafdelingen har lavet et notat om tjenestemænd, hvor lederne kan få lidt hjælp og vejledning. Notatet finder du her.

Kontakt

Har du spørgsmål om tjenestemandspension, er du velkommen til at kontakte lønafdelingen: 

eller HR: