Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Refusion af udgifter ved uddannelse m.v. af tillidsrepræsentanter

Lønafdelingen har overtaget arbejdsopgaven vedr. anmodning til fagforeningerne af refusion for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Derfor skal I være opmærksomme på nedenstående ændringer i forbindelse med anmodning af dette.

Ændringer i forbindelse med anmodning af refusion for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

1. Alle anmodningsskemaer vedr. refusion bedes sendt til lønafdelingen, enten som post eller på mailadressen faellesloen@norddjurs.dk. Den kan også findes under institution løn i adressekartoteket. 

2. Vi vil også bede jer huske at indberette tjenestefraværet til systemet, inden I fremsender blanketten til os.

Vi oplever, at enten hele dage eller dele af fraværet ikke er indberettet. Derudover oplever vi også, at der er indberettet fraværsdatoer i systemet, som ikke fremgår af blanketten.

Det skaber forvirring både for os og for fagforeningerne ved anmodning af refusion. Derfor vil der for fremtiden kun blive anmodet refusion for det fravær, der er indberettet til systemet, som er identisk med det oplyste på blanketten.

I skal indberette fraværet på samme vis som sygdom/nedsat tjeneste/barsel osv., hvor I bruger fraværskoden tillidsmandskursus.

3. Til sidst vil vi bede jer være ekstra opmærksomme på, at der er en gyldig underskrift på blanketterne. Vi skal bruge blanketterne som dokumentation overfor vores revision samt fagforeningerne.

Hvis der ikke fremgår en gyldig underskrift, vil blanketten blive returneret.

Hvis ovenstående har givet anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte lønafdelingen.