Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniordage

Alle månedslønnede overenskomstansatte har ret til seniordage når de opfylder betingelserne i deres overenskomst og forhåndsaftale.

Optjening

Der er for alle månedslønnede overenskomstansatte indgået aftaler omkring retten til seniordage. En seniordag er en fridag med sædvanlig løn.

Antal  og vilkår omkring seniordage er aftalt individuelt i de enkelte overenskomster og forhåndsaftaler.

Se i din egen overenskomst og forhåndsaftale, hvilke regler der gælder for dig. 

Afvikling

Den ansatte skal varsle seniordagene tidligst muligt, og arbejdsgiveren skal imødekomme afviklingen på det varslede tidspunkt, medmindre forholdene på arbejdspladsen forhindrer afviklingen. Det skal dog være muligt for den ansatte at afholde seniordagene i løbet af året.

Det er besluttet af hovedudvalget for Norddjurs Kommune den 28. maj 2009, at seniordage afholdes i hele dage uanset arbejdstidens længde. 

Ikke afholdte seniordage

Hvis medarbejderen ikke afholder sine seniordage inden for kalenderåret, bortfalder seniordagene, medmindre andet aftales. En medarbejder har således ikke ret til at overføre seniordagene til året efter. Dog overføres seniordagene, hvis de ikke har kunnet holdes i kalenderåret, fordi arbejdsgiveren har afvist afviklingen med henvisning til forholdene på arbejdsstedet.

Konvertering af seniordage

Seniordage kan omvælges til enten bonus eller pensionsforhøjelse til førstkommende 1. januar.

Hvis du ønsker at ændre dit valg vedrørende seniordage, skal du udfylde følgende blanket og sende den til lønafdelingen senest 1. oktober forud for ikrafttrædelse:

Omvalg vedrørende seniordage (doc)

Omvalg for pædagogmedhjælpere (doc)

Læs mere