Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisationsændringer

Arbejdsgruppe for organisationsændringer.

Økonomisk sekretariat og It- og digitaliseringsafdelingen har med direktionens godkendelse, nedsat en arbejdsgruppe for organisationsændringer også kaldet AFO, som har udarbejdet denne drejebog som hjælpeværktøj til lederen til hjælp med den systemmæssige organisationsændring.

Vi har udarbejdet en drejebog, hvor du kan få inspiration til, hvordan du kan planlægge den bedste implementering af en forestående organisationsændring. 

Ved organisationsændringer skal der afleveres informationer til lønkontoret, for at vi kan flytte medarbejderne.

Du skal udfylde skemaet for organisationsændringer og flytning af medarbejder, som du finder her (XLSX), og sende det til afo@norddjurs.dk

Hvis der skal oprettes nye afdelinger, skal du være opmærksom på, om det skal have nyt p-nummer og EAN-nummer.