Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Reception ved jubilæum og fratræden

Her kan du læse om retningslinjer vedr. traktement ifm. jubilæum og fratræden til pension/efterløn.

Retningslinjerne er gældende for det administrative personale på rådhuset i Grenaa samt administrationsbygningerne i Allingåbro, Glesborg og Østergade.

Jubilæer

Norddjurs Kommune tilbyder en markering af medarbejderes 25-, 40- og 50-års jubilæum

  • Denne markering og omtale heraf tilrettelægges i et samarbejde med jubilaren, og udgiften afholdes af afdelingens decentrale budget
  • Jubilæum markeres ved en indbudt reception med dertil hørende buffet
  • Markeringen afholdes på rådhuset eller i den administrationsbygning, hvor jubilaren er ansat
  • Sammenkomsten afholdes på jubilæumsdagen, hvis dette er en hverdag, ellers nærmeste efterfølgende hverdag – kl. 13.00

Alt efter den ansattes stilling vil der være mulighed for at invitere følgende deltagere til arrangementet.

Borgmester, kommunaldirektør, direktør, afdelingschef og teamledere:

Deltagerkredsen er, foruden medarbejderne i afdelingen/afdelingerne, også eksterne samarbejdspartnere og den ansattes nærmeste familie.

Øvrigt personale:

Deltagerkredsen er den afdeling, hvor medarbejderen er ansat og – i begrænset omfang - medarbejderens nærmeste samarbejdskolleger, som er ansat i andre afdelinger samt den ansattes nærmeste familie.

Pensionering/efterløn

Norddjurs Kommune tilbyder en markering, når en medarbejder fratræder sin stilling for at gå på pension/efterløn.

  • Denne markering og omtale heraf tilrettelægges i et samarbejde med den pågældende medarbejder og udgiften afholdes af afdelingens decentrale budget
  • Sammenkomsten afholdes i umiddelbar tilknytning til medarbejderens sidste arbejdsdag kl. 13.00
  • Fratrædelsen markeres ved en indbudt reception med dertil hørende buffet
  • Markeringen afholdes på rådhuset eller den administrationsbygning, hvor medarbejderen er ansat

Alt efter stillingen vil der være mulighed for at invitere følgende deltagere til et sådant arrangement:

Borgmester, kommunaldirektør, direktør, afdelingschef og teamledere:

Deltagerkredsen er, foruden medarbejderne i afdelingen/afdelingerne, også eksterne samarbejdspartnere og den ansattes nærmeste familie.

Øvrigt personale:

Deltagerkredsen er den afdeling, hvor medarbejderen er ansat og – i begrænset omfang - medarbejderens nærmeste samarbejdskolleger, som er ansat i andre afdelinger samt den ansattes nærmeste familie.

Godkendt af kommunaldirektøren den 11. januar 2010.