Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Markering af jubilæum

Begivenhed

Gave    

25 års samlet ansættelse
(løs vikaransættelse medregnes ikke)

Kr. 6.400 (31.3.2000 niveau)
+ blomster + arrangement

25 års samlet ansættelse i folkeskolen
(den lukkede gruppe)

Kr. 6.400 (31.3.2000 niveau)
+ blomster + arrangement

40 års samlet ansættelse
(løs vikaransættelse medregnes ikke)

Kr. 8500 (31.3.2000 niveau)
+ blomster + arrangement

40 års samlet ansættelse i folkeskolen
(den lukkede gruppe)

Kr. 8500 (31.3.2000 niveau)
+ blomster + arrangement

40 år ved samme arbejdsgiver
(Henvendelse herom skal ske til HR-afdelingen)

Dronningens fortjenstmedalje

50 års samlet ansættelse
(løs vikaransættelse medregnes ikke)

Kr. 10.000 (31.3.2000 niveau)
+ blomster + arrangement

Bemærkninger:
For folkeskolelærere markeres jubilæer kun én gang, dvs. efter enten 25 års uafbrudt ansættelse 
i kommunen eller 25 års samlet ansættelse i folkeskolen – og tilsvarende ved 40 og 50 år.

For lærere i den lukkede gruppe medregnes også tidligere ansættelser uden for kommunen, såfremt det har været ansættelser som tjenestemand.

Vedr. Dronningens fortjenestemedalje:
Ifølge Økonomi og Indenrigsministeriet, er der en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en indstilling til Dronningens fortjenstmedalje kan imødekommes. Det er blandt andet ikke muligt at indstille ansatte med en akademisk uddannelse, chefer, andet ledende personale samt medarbejdere, der er aflønnet udover statens løntrin 46 (grundløn + evt. tillæg + evt. trin) eller tilsvarende til Dronningens fortjenstmedaljen. En medarbejders indtægt eller stilling har derfor betydning for, hvorvidt en indstilling kan imødekommes.

Du skal som leder kontakte HR, som vurdere og sikre sig, at alle betingelser er opfyldte og HR laver indstillingen til Økonomi – og indenrigsministeriet. Der er længere sagsbehandlingstid hos Økonomi – og indenrigsministeriet, så det anbefales, at der søges ca. 6 måneder før jubilæum.