Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

God adfærd

For at sikre en høj kvalitet i udførelsen af arbejdsopgaverne i det offentlige har Finansministeriet (Personalestyrelsen) i samarbejde med KL, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og DJØF lavet en vejledning om god adfærd i det offentlige.

I vejledningen kan du læse mere om grundlæggende værdier og principper for offentlig forvaltning, instruktionsbeføjelse, ytringsfrihed, tavshedspligt, habilitet, modtagelse af gaver, bibeskæftigelse, ansvar og ansattes reaktionsmuligheder.