Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kronisk lidelse (§ 56 aftale)

Hvis der er risiko for, at en medarbejder har sygefravær på grund af kronisk sygdom, som medfører mindst 10 fraværsdage om året, kan vedkommende søge om at få en § 56 aftale hos Norddjurs Kommunes dagpengekontor.

Aftalen indebærer, at arbejdsgiver har mulighed for at få refusion fra dagpengesystemet fra første fraværsdag. Der skal ikke som ved almindelig sygdom være en karensperiode på 30 dage.

Aftalen kan også bruges ved indlæggelse eller ved nødvendig ambulant behandling/genoptræning.

Planlagt §56 fravær

Hvis en medarbejder, som har en §56-aftale, har planlagt fravær skal du være opmærksom på nedenstående:

Der skal gives besked til løn, hvis en medarbejder er planlagt syg med §56 mere end 1 dag (f.eks. hver mandag) og der skal også gives besked, når medarbejderen med den planlagte §56 bliver raskmeldt.

Planlagt §56 forstås som §56 fravær, hvor der mellem medarbejder og arbejdsgiver er aftalt løbende delvist fravær eller fuldt fravær – vær obs på, at ændringen kun er gældende ved aftalt fravær. Hvis din medarbejder med en §56 aftale bliver syg (u-planlagt), skal du gøre som du plejer.

Løn skal informeres, fordi vi skal foretage nogle indberetninger i KMD SAP for, at fraværssagen/refusionen kan kører rigtigt.

Giv besked til: faellesloen@norddjurs.dk

Denne ændring i arbejdsproceduren sker, fordi der har været systemmæssige uhensigtsmæssigheder i håndteringen af §56 fravær, som har givet udfordringer i forhold til udsendelse af mange dagpengeskemaer til lønmodtagerne og fejlagtige afbrydelser af refusionssagen.

KMD har fundet ud af, at det kan løses ved, at vi centralt kan indberette oplysninger i KMD SAP, såfremt vi modtager disse oplysninger fra jer ledere eller jeres administrative medarbejdere, som indberetter sygemeldingerne i KMD Opus.

borger.dk kan du læse mere om § 56 aftalen.