Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Håndtering af dagpengeskemaer og refusion ved sygdom og barsel

Når en medarbejder er syg, indberettes fraværet med det samme i OPUS eller RI. Det samme gælder, så snart en medarbejder vender tilbage fra sydom.

Med hensyn til barsel registreres det, hvornår medarbejderen forventer at føde. Når medarbejderen har født, rettes fødselsdatoen i systemet og senere endnu registreres, hvordan orloven skal holdes.

Strækker sygefraværet sig over 30 dage, eller er der tale om fleksjob eller § 56 aftale, vil der hos lønafdelingen komme en meddelelse ud, om at refusion skal søges. Lønafdelingen søger derefter om refusion hos VIRK.

Barsler skal efter oprettelse køre automatisk, dvs. hver 30. dag kommer der meddelelse om, at nu skal der søges igen.

Se Bogholderiet vejledning til at indberette fravær, så der sikres korrekt refusion.