Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fraværskort i KMD Opus Rollebaseret Indgang

Norddjurs Kommune har en funktionalitet under ”Mit Personale” – ”Fravær/nærvær” ”Fraværskort”. Fraværskortet giver mulighed for at se en medarbejders fravær for indeværende år, samt tidligere år. Fraværskortet er opdelt i farvekoder – alt efter hvilken type fravær, der er indberettet.

Fraværskortet kan anvendes til opfølgning på f.eks. ferie og sygdom og giver et hurtigt overblik.

Såfremt du ikke kan udskrive Fraværskortet i farver, skal du ændre din opsætning i browseren – se vejledning her.

Fraværskortet kan anvendes af alle der har fanen ”Mit Personale” og ”Mit Personale (stedfortræder)”.

Nedenfor kan du se et eksempel på et Fraværskort.

Videresend venligst denne mail, hvis du har en administrativ medarbejder, der laver opfølgning på fravær.

Her finder du fraværskortet:

- Åben Rollebaseret indgang og log på.

- Vælg fanen 'Mit personale'.

- Vælg underfanen 'Fravær/nærvær'.

- I oversigten i venstre side, vælger du 'fraværskort'.

Eksempel på et fraværskort:

Navn på medarbejderen, ma.nr., titel og ansat fra xx.xx.xxxx
Nærmeste leder: Fisker, Marianne Hougaard
Ansættelsesforhold: Månedsløn forud Månedsløn forud 
Ansættelsesdato: 01.10.1988 Ugentlig arbejdstid: 37 timer

Eks Fravaerskort

Der vises farvekoder for de forskellige fraværsarter, som vil være vist på fraværskortet.

Farvekoder