Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Orlovsaftale

Oplysninger om orlovsaftale til uddannelse
Lønafdelingen og direktionssekretariatet & HR har fået en del henvendelser vedr. spørgsmål omkring medarbejderes orlov til uddannelse. Dette ofte efter, at der er blevet lavet alt for lukrative aftaler omkring tjenestefrihed med løn, fordi man har rådført sig med organisationen i stedet for os.

Der forsøges her at gives svar på nogle af de spørgsmål vi er blevet stillet. Yderligere spørgsmål kan rettes til lønafdelingen og direktionssekretariatet & HR.

Har en medarbejder krav på at få orlov?
Nej - som hovedregel.
Det følger af den enkelte overenskomst, men oftest står der følgende:

“Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endt tjenestefrihed.”

Det betyder, at det skal kunne passe ind i jeres planer også.

Der er dog en enkelt overenskomst hvor medarbejderen har et krav på orlov. I pædagogmedhjælper-overenskomsten 61.01 står der følgende:

“Efter anmodning i hvert enkelt tilfælde, og hvor det er foreneligt med tjenestens tarv, har pædagog-medhjælpere/pædagogiske assistenter adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i det omfang og til de uddannelser, der fremgår af de til enhver tid gældende regler for voksenuddannelsesstøtte. Anmodningen om tjenestefrihed efter denne bestemmelse skal fremsættes over for institutionen/kommunen hurtigst muligt, dog minimum med et varsel på 2 kalendermåneder.”

Man kan således ikke afslå at en medarbejder kan få orlov, men det er muligt at sige, at orlov først kan gives på et andet tidspunkt, men der skal være særlig god grund til det, økonomi kan ikke I sig selv være en god grund. Eksempelvis kan begrundelsen for et afslag være. at man har 3 pædagogmedhjælpere, der alle ønsker orlov til PAU samtidigt.

Har medarbejderen krav på at få betalt orlov?
Nej.
Hvis medarbejderen ansættes som elev I Norddjurs Kommune (eller andre kommuner) er der regler I de respektive overenskomster for hvordan aflønningen skal være, men det arbejdssted, der giver orlov, er ikke forpligtet til at give tjenestefrihed med løn.

Der er udarbejdet et udkast til en orlovsaftale, som udfyldes på arbejdsstedet sammen med medarbejderen og indsendes til lønafdelingen.

Hvis der aftales andet end det det fremgår af udkastet skal lønafdelingen kontaktes inden aftalen skrives under.

Skabelon til orlovsaftale findes her.