Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Orlov

Du har mulighed for at få bevilliget orlov, hvis du er ansat i en fast stilling. Det kan eksempelvis være orlov til uddannelse, mere frihed med familien eller til at prøve nye udfordringer.

For at få bevilliget orloven skal du lave en skriftlig aftale med din leder om hvornår, og hvor længe du holder orlov.

I nogle situationer har du ret til at få orlov, og i andre situationer skal du søge om orlov og have det bevilliget af din leder.

Ret til orlov

  • Orlov til barsel og adoption
  • Orlov uden løn og uden modregning af anciennitet ved udsendelse til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslande
  • Orlov uden løn og uden modregning af anciennitet ved udsendelse til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med 
  • Orlov uden løn og uden modregning af anciennitet ved ansættelse i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.

En ansat, hvis ægtefælle eller samlever gør tjeneste efter nedenstående principper i udlandet eller i Grønland, har ret til orlov uden løn og uden anciennitetsoptjening ved

  • Udsendelse til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder
  • Udsendelse til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med
  • Ansættelse i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.

Mulighed for at søge orlov

  • Til uddannelse
  • Til andet arbejde
  • Af familiemæssige årsager (pasning af døende eller pasning af syge børn)

Tjenestemænd

Hvis du er ansat som tjenestemand, kan du kun være ansat i èn tjenestemandsstilling. For at få orlov fra din tjenestemandsstilling skal du ansættes på overenskomstmæssige vilkår i en anden stilling.