Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Underretning til arbejdsplads

Før fødslen/modtagelsen

En ansat der er gravid, skal underrette arbejdsgiveren herom senest 3 måneder før forventet fødsel/adoption.

Udfyld følgende blanket og aflever den til din arbejdsgiver:

Anmeldelse af graviditet eller adoption (pdf)

Efter fødslen/modtagelsen

Inden 8 uger efter fødslen/modtagelsen af barnet skal du meddele din arbejdsgiver om, hvordan du ønsker at holde din orlov.

Udfyld følgende blanket og aflever den til din arbejdsgiver:

Fravær ifm. fødsel/adoption (pdf)

Arbejdsgang

Her finder du arbejdsgangsbeskrivelsen i forbindelse med afvikling af barselsorlov.

Det er vigtigt at alle procedurer bliver overholdt, så alt orlov indberettes rettidigt for sikring af korrekt refusion og udbetaling af barselsdagpenge.