Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Regler og muligheder for barselsorlov

Her kan du læse om de forskellige regler og muligheder, når medarbejdere skal afholde barsel.

Mor:

  • Mor kan holde graviditetsorlov med barselsdagpenge i 4 uger før forventet fødsel
  • Efter fødslen har mor 2 ugers barselsorlov som skal holdes
  • Efter de 2 ugers barselsorlov har mor 12 ugers barselsorlov. Hvis ikke de 12 ugers barselsorlov holdes, mister mor retten til at holde dem senere

Far/medmor:

  • Far/medmor kan holde fædreorlov med barselsdagpenge i 2 uger lige efter fødslen
  • Far/medmor kan også holde de 2 ugers fædreorlov på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger, efter barnet er født, hvis faren kan aftale det med sin arbejdsgiver

Begge forældre:

  • Efter de 14 ugers barselsorlov kan begge forældre holde forældreorlov i 32 uger, dvs. 64 uger i alt
  • Det er dog kun i sammenlagt 32 af de 64 uger, at forældrene kan få barselsdagpenge
  • Vær opmærksom på, at perioder hvor forældrene får løn under deres orlov, bliver trukket fra de 32 uger med barselsdagpenge, fordi dagpengene bliver udbetalt til arbejdsgiveren som refusion
  • Morens 32 ugers forældreorlov starter 14 uger efter barnets fødsel, mens faren godt kan starte på de 32 uger, selvom barnet ikke er fyldt 14 uger endnu.

Barsel

Kilde: borger.dk

Læs mere om regler og muligheder for barselsorlov på: