Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Barselsudligning

Når en medarbejder går på barsel, får arbejdsstedet barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark fra 4 uger før fødsel til 26 uger efter fødsel.

For at få dækket vikarens løn kan arbejdsstedet søge barselspuljen. Der bliver således lavet en barselsudligning, som dækker lønnen fra 8 uger før fødsel til 26 uger efter fødsel.

Arbejdsstedet får udbetalt forskellen mellem sædvanlig løn til den, der er på orlov/lønudgifter til vikar og det beløb der er udbetalt fra Udbetaling Danmark.

Beløbet bliver udbetalt fra barselspuljen til arbejdsstedet via lønsystemet ved lønkørsel. Arbejdsstedet får 80 % udbetalt i barselsudligning.

Timelønnede er omfattet af dagpengelovens regler.