Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Adoptionsorlov

Der er forskellige regler og muligheder for at holde adoptionsorlov både før og efter modtagelsen af barnet.

Før barnet modtages

Hvis forældrene adopterer fra udlandet, har de ret til barselsdagpenge i op til 4 uger før modtagelsen af barnet, hvis de skal opholde sig i udlandet. Det gælder for begge forældre fra den dag, de rejser til udlandet for at hente barnet.

Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis forældrene er tvunget til at forlænge opholdet. Forældrene kan ikke få barselsdagpenge i mere end de 8 uger før modtagelsen af barnet, selvom de er nødt til at opholde sig i udlandet i længere tid.

Hvis forældrene adopterer et barn fra Danmark, har de ret til op til 2 ugers orlov, hvis de skal opholde sig sammen med barnet på modtagelsesstedet, før de må tage barnet med hjem. Forældrene kan altså kun holde orloven før modtagelsen, hvis de er sammen med barnet.

Når barnet modtages

Forældrene kan få dagpenge indtil 46 uger efter den dag, de har modtaget barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at forældrene kan tage barnet med hjem, er opfyldt.

Når barnet er modtaget, kan begge forældre holde 2 ugers orlov med dagpenge. Derudover har den ene forælder ret til yderligere 12 ugers orlov med barselsdagpenge. Det svarer til morens 14 ugers barselsorlov og farens 2 ugers fædreorlov for biologiske forældre.

32 ugers barsel med barselsdagpenge

Herefter har forældrene hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov, dvs. 64 uger i alt. Det er dog kun i 32 af de 64 uger, at forældrene tilsammen er berettiget til barselsdagpenge. Forældreorloven starter som udgangspunkt 14 uger efter, barnet er modtaget. De 32 uger kan frit fordeles mellem forældrene.

Læs mere om regler og muligheder for adoptionsorlov på borger.dk