Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opsigelse fra medarbejderen selv

Opsigelse fra medarbejderen selv

Hvis du som medarbejder selv ønsker, at opsige din stilling skal du aflevere en skriftlig opsigelse til din leder.

Opsigelsesvarsler for medarbejdere

Ifølge funktionærlovens § 2 har overenskomstansatte medarbejdere følgende opsigelsesvarsler:

  • En du ansat med en prøvetid på 3 måneder, kan du i prøvetiden opsige din stilling med dags varsel.
  • Er du ansat uden prøvetid eller er prøvetiden udløbet, kan du opsige din stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Det vil sige, at du skal aflevere din opsigelse inden månedens udgang, i måneden før du ønsker at fratræde.

    Eksempel: Hvis du opsiger din stilling den 22. marts, kan du fratræde din stilling med udgangen af april måned.
  • Hvis du er tidsbegrænset ansat i mindre end 1 måned, kan du opsige din stilling med dags varsel.
  • Hvis du er ansat som tjenestemand kan du opsige din stilling med 3 måneders varsel, uanset hvor lang tid du har været ansat.