Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

G-dage

G-dage er ensbetydende med 1. og 2. ledighedsdag.

Hvis en medarbejder bliver sagt op eller hjemsendt, har arbejdsgiveren pligt til at betale dagpengegodtgørelse for de G-dage, medarbejderen trækkes i dagpenge.

Arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelse de første 2 dage, hvor medarbejderen er helt eller delvist ledig. Betingelserne for dette er, at medarbejderen sammenlagt har optjent 74 arbejdstimer inden for de sidste 4 uger.

Medarbejderen har kun ret til dagpengegodtgørelse, hvis pågældende er medlem af en a-kasse.

Tro og love-erklæring

Arbejdsgiveren kan bede medarbejderen om at udfylde en erklæring på tro og love om, at medarbejderen ikke har haft fuld beskæftigelse, har fået sygedagpenge eller har holdt ferie på G-dagene.

Dette skal ske senest 14 dage efter, at medarbejderen er fratrådt.

Du finder og udfylder elektronisk tro og loveerklæringen via nedenstående link:

Eller hent den som pdf: