Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afskedigelse af medarbejder

Afskedigelse af medarbejder

Der kan være flere grunde til, at Norddjurs Kommune er nødt til at afskedige en medarbejder. I nogle tilfælde kan en afsked være begrundet i medarbejderens egne forhold og i andre tilfælde kan afskedigelsen være begrundet i Norddjurs Kommunes forhold.

En afskedigelse begrundet i Norddjurs Kommunes forhold kan eksempelvis være, hvis en stilling bortfalder i forbindelse med organisationsændringer, nedgang i børnetallet eller andre besparelser.

I Norddjurs Kommune er det den enkelte aftaleholder, der har afskedigelseskompetencen, men det er HR-afdelingen, der skriver alle breve om påtænkt afsked og afsked.

Som leder i Norddjurs Kommune skal du derfor kontakte HR-afdelingen inden der indledes påtænkt afskedigelse.

Opsigelsesvarsler for Norddjurs Kommune

Norddjurs kommune kan afskedige overenskomstansatte medarbejdere med følgende varsler:

 • Er medarbejderen ansat med prøvetid, kan Norddjurs Kommune i prøvetiden afskedige medarbejderen med 14 dages varsel. Medarbejderen skal have modtaget afskedigelsen mindst 14 dage før prøvetidsperioden udløber. Det vil sige, at fratrædelsesdagen skal ligge senest samme dag som prøvetidsperioden udløber. Kan dette ikke nås, er det opsigelsesvarslerne i funktionærlovens § 2, der træder i kraft (se nedenfor).
 • Er medarbejderen ansat uden prøvetid eller er prøvetiden udløbet, afgør ansættelsesperiodens længde, hvor lang opsigelsesvarsel Norddjurs Kommune skal give medarbejderen. Varslets længde skal kunne indeholdes i ansættelsesperioden, og afskedigelse skal altid ske til en måneds udgang. Opsigelsesvarslet afhænger af ansættelsesperioden og kan ses herunder:


  Ansættelsesperiode:

  Opsigelsesvarsel:

  De første 6 måneder af ansættelsen

  1 måned

  Fra 6 måneder indtil 3 år

  3 måneder

  Fra 3 år indtil 6 år

  4 måneder

  Fra 6 år indtil 9 år

  5 måneder

  Efter 9 års ansættelse

  6 måneder