Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særlig feriegodtgørelse

Automatisk udbetaling af særlig feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse fra sidste optjeningsår udbetales med udgangen af april måned, på de medarbejdere der er aktive pr. 30.04.xxxx.

Den særlige feriegodtgørelse beregnes på grundlag af medarbejderens lønklasse og den ferietillægsprocent, som gælder for din overenskomst. 

De forudlønnede får den særlig feriegodtgørelse udbetalt i Maj måned og de bagudlønnede får det i April måned.

Fratrædelse:
Når du holder ferie med løn under ansættelsen, får du et såkaldt ferietillæg. Dette er ifølge Ferieloven 1% af den ferieberettigede løn, men der er ved kommunale overenskomster og Ferieaftalen aftalt en højere sats som særligt ferietillæg. Feriegodtgørelsen der beregnes i forbindelse med fratræden udgør 12,5% af den ferieberettigede løn og dækker din optjente ferie inklusive ferietillæg, dog kun ferietillæg der svarer til 1% af din løn. Det særlige ferietillæg der er aftalt i overenskomsten afregnes ikke i forbindelse med fratræden.

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse 2020

I forbindelse med overgang til den nye ferielov er udbetaling af særlig ferietillæg og forhøjet ferietillæg for første gang splittet op på lønsedlerne.
Derfor er der på lønsedlen for april måned 2 beløb med ferietillæg. Det ene beløb er ferietillæg på 1 % for månederne januar – august, og det andet beløb er forhøjet ferietillæg over 1 % for hele kalenderåret 2019.
Kontakt endelig lønkonsulenterne hvis der er spørgsmål til det.