Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Registrering af ferie

Det er meget vigtigt, at ferieoplysninger registreres korrekt og løbende i lønsystemet af flere grunde:

Hvis 5. ferieuge ikke er registreret som afholdt inden 1. maj, sker der automatisk en udbetaling af ferietimerne, hvis beløbet er under 2.250 kr. Er beløbet større end 2.250 kr., skal lønmodtageren selv anmode om at få beløbet udbetalt.

Hvis 6. ferieuge ikke er afholdt, vil den automatisk blive udbetalt ved den første lønkørsel, efter at ferieåret er udløbet, d.v.s. ultimo maj for bagudlønnede og ultimo juni for forudlønnede.

Såfremt ferien ikke bliver registreret, kan det blive rigtig dyrt for den enkelte institution, idet værdien af ferietimer med løn, som ikke er afholdt, skal afregnes til staten og Djurslands Feriefond. Lønsystemet anvendes som dokumentation for, at ferie med løn er afholdt.

Når en medarbejder fratræder, skal al ferie være registreret inden den sidste lønkørsel på pågældende, idet al optjent og ikke afholdt 6. ferieuge bliver udbetalt og al ikke afholdt ferie bliver indbetalt til Feriepengeinfo.

Det er den enkelte leders ansvar, at ferien bliver registreret løbende, og proceduren for registrering skal være kendt for alle.

Registrering af ferie via app

Hvis man er oprettet som Opus bruger, kan man indberette sin ferie (og andet fravær) via app eller KMD Opus Rollebaseret indgang. Hvis man ønsker at benytte sig af app'en, skal man have en mobil kode. Den kan man få, ved at lederen/den autorisationsansvarlige retter henvendelse Helpdesk.

Vejledninger

Der er udarbejdet vejledninger til indberetning via app, rollebaseret indgang og hvordan man opretter en ny bruger til medarbejderindberetning via Topdesk.

Oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder via Todpdesc gøres her 

Vejledningerne kan findes under Dokumenter/F:Fællesdrev/Vejledninger lønafdelingen