Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Overførsel/udbetaling af ferie og 6. ferieuge

Medarbejder og arbejdsgiver/leder kan indgå en aftale om, at optjent og ikke afholdt ferie udover 4 uger overføres til det efterfølgende ferieår. Overførslen er en individuel aftale, og hverken arbejdsgiver eller medarbejder kan ensidigt bestemme, at ferie skal overføres.

Aftalen skal være skriftlig og indgået inden den 30. april i forbindelse med ferieårets udløb.

Såfremt der foreligger en feriehindring fx sygdom eller barsel op til ferieårets udløb, kan der indgås aftale om overførsel/udbetaling af al den ferie, der ikke har kunnet afholdes (altså ikke kun ferie ud over 4 uger).

For at få overført eller udbetalt ferie skal nedenstående blanket udfyldes og afleveres til din leder.

6. ferieuge:

Hvis du ikke har nået at afholde den 6. ferieuge, vil den automatisk blive udbetalt ved den næstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb dvs. ultimo maj for bagudlønnede og primo juni for forudlønnede.

Såfremt du ønsker at få 6. ferieuge overført til det efterfølgende ferieår, skal du indgå en aftale med din leder.

Blanketten til overførsel af ferie og 6. ferieuge findes her:

Overførsel/udbetaling af ferie (Doc)

Det aftalte overførte og udbetaling af ferie indberettes i Rollebaseret Indgang.

Blanketten skal indscannes og arkiveres i personalemappen i Rollebaseret Indgang.