Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ferieaftale 2020

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, hvor samtidighedsferie indføres.

I januar 2018 vedtog Folketinget den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.

Vi samler her på siden diverse materiale omkring overgangen og implementeringen af den nye ferielov og vi vil løbende ajourføre, når vi bliver bekendte med nye informationer.

Den væsentligste ændring er indførelsen af samtidighedsferie, som erstatter de nuværende regler om forskudt ferie, hvor optjening og afvikling er forskudt.

Få et hurtigt overblik over den nye ferieaftale 2020 her Læs information om den nye ferielov (pdf) Udarbejdet af løn og HR marts 2019

KL har udarbejdet kortfattede vejledninger der orienterer om overgangsperioden og overgangen til samtidighedsferie. Vejledningerne findes her:

KL og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet detaljerede vejledninger om den nye ferielov og ferieaftale for arbejdsgivere. Vejledningerne er velegnede som opslagsværk ved tvivlspørgsmål omkring den nye ferielov

Ferieplanlægger

Med denne ferieplanlægger har KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet fået Deloitte til at udvikle et vejledende værktøj til at planlægge ferie i ferieåret – første gang fra 1. september 2020. Ferieplanlæggeren dækker både de fem første ferieuger, hvor der hver måned optjenes 2,08 feriedage, som kan holdes fra måneden efter, og 6. ferieuge, der som hidtil optjener den i ét kalenderår til afholdelse fra 1. maj året efter.

Ferieplanlæggeren giver et samlet overblik over alle 6 ferieuger. Den kan både bruges til at indtaste ønsket ferie, og giver et overblik over om der vil være behov for at aftale ferie på forskud, men den kan også benyttes til at indtaste de nødvendige antal feriedage som skal bruges i forbindelse med ferielukning, og på den måde få et godt overblik over den samlede ferie til rådighed. 6. ferieuge er også lagt ind, og det er muligt for de ansatte at markere, om de ønsker at afholde 6. ferieuge.

Ferieplanlæggeren giver et enkelt og vejledende overblik over, hvor meget feriefrihed den ansatte har ret til. Den tager ikke stilling til, om den ansatte også har ret til ferie med løn. I kommuner og regioner afregnes ferie i timer, men for enkelthedens skyld anvender ferieplanlæggeren kun dage.

Ferieplanlæggeren gemmer ikke  indtastningerne, og man kan heller ikke selv gemme i systemet, men må eventuelt  printe indtastningerne.

Ved at trykke på de enkelte felter og overskrifter i planlæggeren får man en kort forklaring til begreberne og hvordan felterne skal udfyldes.”

Informationsmøder Ny Ferielov 2020

Der køres i foråret 2020 et antal informationsmøder omkring overgangen og implementering af den nye ferielov. 

Materialet der fremvises på informationsmøderne kan findes her

Kort opsummerende animationsfilm kan ses her 

Elever

Der gælder særlige regler for elever i både overgangsperioden og når den nye ferielov er trådt i kraft pr. 1. september 2020

Nye på arbejdsmarkedet Feriefondsdage

For lønmodtagere der er nye på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun arbejdede en del af året, gælder der særlige regler om at få udbetalt et forskud af de feriepenge der ellers skulle indefryses. Se mere information omkring ansøgning og udbetaling af feriefondsdage fra Lønmodtagernes Feriemidler her