Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ferie under sygdom

Lønmodtager kan indgå aftale med arbejdsgiver om at afvikle ferie, selvom vedkommende er syg. Dette er kun muligt, hvis lønmodtager selv ønsker det.

Sygdom er en feriehindring. Du kan derfor som hovedregel ikke afholde ferie, mens du er sygemeldt.

Ønsker du at afholde ferie, og er din læge enig i, at dette er foreneligt med din sygdom, må du derfor raskmelde dig i ferieperioden. Husk at  aftale ferien med din arbejdsgiver.

Du skal altid inddrage Jobcentret, før du beslutter at afholde ferie, da sygedagpengeloven begrænser mulighederne for ferie under sygdom, og det kan have konsekvens for udbetaling af refusion af sygedagpenge, hvis der ikke er indgået en aftale forud for ferieafholdelsen.