Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beregning af feriepenge ved fratræden

Hvis du fratræder din stilling og har været ansat som fast månedslønnet, vil der en måned efter fratrædelsen ske en beregning af dine feriepenge i forhold til den ferie, du har til gode.

Når du holder ferie med løn under ansættelsen, får du et såkaldt ferietillæg. Dette er ifølge ferieloven 1% af den ferieberettigede løn, men der er ved kommunale overenskomster og Ferieaftalen aftalt en højere sats som særligt ferietillæg. Feriegodtgørelsen der beregnes i forbindelse med fratræden udgør 12,5% af den ferieberettigede løn og dækker din optjente ferie inklusive ferietillæg, dog kun ferietillæg der svarer til 1% af din løn. Det særlige ferietillæg der er aftalt i overenskomsten afregnes ikke i forbindelse med fratræden.

Hvis du er eller har været timelønnet, sker beregningen løbende, og ultimo december vil der blive dannet et feriekort på den optjente ferie, som kan afholdes i det efterfølgende ferieår (maj-april).

Hvordan får du udbetalt dine feriepenge?

På borger.dk kan du søge om udbetaling af feriepenge og samtidig se en samlet oversigt over dine optjente feriepenge.

Hvis du, når ferieåret begynder d. 1. maj, har optjent højst 1.500 kr. i feriepenge, får du dem automatisk udbetalt.

Hvis du, når ferieåret udløber d. 30. april, har restferiegodtgørelse på netto 2.250 eller derunder og godtgørelsen vedrører den 5. ferieuge, vil beløbet ligeledes automatisk blive udbetalt.

Du kan læse mere om udbetaling af dine feriepenge på borger.dk