Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Løntilskud

Når Norddjurs Kommune ansætter personer i løntilskud, er der en række regler, som skal overholdes, for at ansættelsen kan gennemføres:

  • Løntilskudspladsen og den ledige skal godkendes af jobcentret, før løntilskudsforløbet kan sættes i gang
  • Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud
  • Den ledige kan højst få løn, der svarer til pågældendes individuelle dagpengesats og arbejdstiden fastsættes under hensyn hertil
  • Kommunen udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode
  • Lønnen udbetales af kommunen, der modtager et tilskud pr. time månedsvis bagud
  • Der kan maksimalt udbetales løntilskud i 4 måneder til samme arbejdsgiver
  • Ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte

Læs mere om løntilskud på følgende hjemmesider