Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fleksjob

En fleksjobber er en fleksibel deltids medarbejder der kan løse større eller mindre opgaver

Den 1. januar 2013  er reglerne ændret for personer, der visiteres til eller skifter fleksjob.

De personer, der blev ansat i fleksjob før 1. januar 2013 fortsætter på den gamle ordning, så længe de er ansat i samme fleksjob.

De nye regler betyder, at man får bevilget et fleksjob for en periode på op til fem år og herefter skal kommunen vurdere, om man fortsat kan få bevilget fleksjob. Det betyder ikke, at man skal skifte fleksjob hvert femte år, men blot at kommunen skal vurdere, om man fortsat kan få bevilget fleksjob hvert femte år.

For personer der er over 40 år gælder der lidt andre regler, og det er efter det første midlertidige fleksjob muligt at få et permanent fleksjob.

De nye regler gør det muligt at have et fleksjob på ganske få timer – helt ned til én time om ugen. Det giver arbejdsgiveren mulighed for at få løst mindre opgaver, som ellers kan være svære at finde faste ansatte til.

Arbejdsgiveren skal betale den fleksjobansatte løn og pension for det antal arbejdstimer, vedkommende reelt arbejder. Den fleksjobansatte får suppleret sin løn med et tilskud fra kommunen, der bliver reguleret på baggrund af lønindtægten.

Fleksjob på hidtidig arbejdsplads

Hvis en medarbejder ønsker at blive ansat i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, kræver det, at vedkommende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.

Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Læs mere om fleksjob på:

Kontakt

Har du spørgsmål om fleksjob, kan du kontakte én af Norddjurs Kommunes jobkonsulenter: