Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Decentral ansættelse

Ledere og stedfortrædere opretter nye medarbejdere i Rollebaseret indgang

Den nye medarbejder oprettes i "Decentral ansættelse".

Derefter lægger lederen/stedfortræderen de obligatoriske oplysninger, som ligger til grund for ansættelsen ind i personalemappen, så medarbejderen kan blive placeret rigtigt i lønsystemet.

De obligatoriske oplysninger, som skal være i personalemappen, inden lønkontoret behandler sagen er:

  • Uddannelsesbevis
  • Dokumentation for tidligere erfaring
  • Ansøgning
  • CV
  • Stillingsopslag
  • Udtalelser
  • Kursus- og uddannelsesbeviser

Se vejledning til decentral ansættelse i: Dokumenter F:fællesdrev/Vejledninger Lønafdelingen