Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børne- og straffeattester

En straffeattest indeholder oplysninger om kriminelle forhold begået op til 10 år tilbage. En børneattest indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

Hvornår skal der indhentes straffeattest?

Der kan indhentes straffeattest på personer der søger ansættelse ved/som

  • dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,
  • dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud,
  • folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever,
  • ledsager, fast kontaktperson eller støtteperson i medfør af lov om social service §§ 45, 52, 54, 68 b, 76 og 97.

Det gælder også for praktikanter, elever, ansatte i fleksjob eller jobtræning, vikarer fra vikarbureauer og frivillige.

Ansøgeren til jobbet skal give samtykke til, at straffeattesten må indhentes, ellers bliver den ikke udstedt.

Vær opmærksom på, at eventuelle oplysninger vedrørende straffeattesten videregives til Personalejura.

Straffeattesten kan indhentes digital på politiets hjemmeside. Det kræver man har en digital signatur, som man kan få ved at henvende sig til Helpdesk.

Hvis der ikke er mulighed for at indhente attesten digitalt, kan denne blanket bruges til at anmode om samtykke til rekvisition af staffeattest: 

Hvornår skal der indhentes både straffe- og børneattest?

Når der ansættes en medarbejder, der skal arbejde med børn og unge under 15 år, skal der indhentes både straffe- og børneattest. Det gælder både for ansættelse, der indebærer direkte kontakt til børn og unge under 15 år og ansættelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal færdes blandt børn og unge under 15 år. Ved ansættelse af praktikanter, elever, ansatte i fleksjob eller jobtræning og frivillige skal der ligeledes indhentes både straffe- og børneattest.

Det kan fx være:

  • Skolelærere
  • Dagplejere
  • Lektiehjælpere
  • Pedeller på skoler

Ansøgeren til jobbet skal give samtykke til, at børne- og straffeattesterne må indhentes, ellers bliver de ikke udstedt.

Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Børneattesten kan indhentes digitalt på politiets hjemmeside. Det kræver man har en digital signatur, som man kan få ved at henvende sig til Helpdesk.

Hvis der ikke er mulighed for at indhente attesten digitalt, kan denne blanket bruges til at anmode om samtykke til rekvisition af børneattest: 

Læs mere om straffe- og børneattest på borger.dk