Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansættelsesbreve

Her finder du information omkring udarbejdelse af ansættelsesbreve

Når lønkontoret har modtaget et "workflow" fra decentral ansættelse, sikrer lønkonsulenten sig, at alle de fornødne oplysninger er indhentet, og først derefter udfærdiges ansættelsesbrevet.

Vær opmærksom på, at en lønmodtager har krav på et ansættelsesbrev senest en måned efter aftalens indgåelse, og det er den enkelte leders ansvar, at lønkontoret har alle oplysninger, så der kan blive udfærdiget et ansættelsesbrev inden for tidsfristen.

Når ansættelsesbrevet er udarbejdet, sendes det til medarbejderens e-Boks som digital post, og lederen vil samtidig kunne se brevet i medarbejderens personalemappe i den Rollebaserede indgang.