Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Løn - og personaleforhold

Ansættelse

Arbejdstidsaftaler

Barnets 1. og 2. sygedag

Barsel og adoption

Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver (G-dage)

e-Boks og digital post

Ferie

Forhåndsaftaler for det administrative område

Forhånds- og lokalaftaler for Børn- og Ungeområdet

Forhånds- og lokalaftaler for det tekniske område

Forhånds- og lokalaftaler for Voksen, ældre, service og handicap

Fri telefon

Frit valg

Generel information

God adfærd

Godtgørelse for fravær og lejrskoletillæg

Jubilæum

Kørselsgodtgørelse

Ledelsestilsyn

Links

Løn

Mødetidsplaner

Nyhedsbrev

Omsorgsdage

Opsigelse og afskedigelse

Organisationsændring

Orlov

Pasning af døende

Personalemapper

Senior

Snitflade

Straffe- og børneattester

Sygefravær

Tillidsrepræsentanter

Tjenestemandspension

VEU-godtgørelse