Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvorfor Helpdesk?

Du skal henvende dig til Helpdesk af flere årsager.

IT-afdelingen og kommunen som helhed benytter Helpdesk til at registrere sager efter type, geografisk lokation, bruger og andre parametre, som giver værdifuld information om, hvor en given fejl opstår og om der er sammenhæng i forhold til, hvor og hos hvem fejlen sker.

Det giver kommunen et billede af, hvor fokus skal lægges i IT-afdelingen.

Hvis alle melder ind til helpdesk med det samme problem, vil IT-afdelingen i højere grad være klar til at fange problemet i sin vorden, inden det bliver et stort problem for alle.

Helpdeskfunktionen sikrer også, at IT-afdelingen kan sortere i opgavernes vigtighed, altså hvor meget det haster med at få opgaven løst.

Samtidig sørger helpdeskfunktionen også for, at problemer bliver løst i forhold til "først-til-mølle"-princippet. Hvis to opgaver er ens, vil den først indsendte opgave også blive løst først.

Du skal derfor altid kontakte Helpdesk via vores Selvbetjeningsportal (TOPdesk), hvis du har IT-problemer.

Her kan du også finde løsninger til de mest hyppige fejl og spare tid ved at finde løsningen på dit problem i "Vidensdatabasen".

Topdesk Logo og link til Topdesk